Govern Corporatiu

Ètica i compliment

Grup SICOR, com a empresa responsable que compleix amb les normes i regulacions legals vigents, té en compte el comportament ètic en tots els seus àmbits d'actuació. 

Responsabilitat Social Corporativa

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) d'El Corte Inglés i, en conseqüència, el Grup SICOR,és un element essencial en les seves estratègies de gestió. S'entén com un factor de competitivitat, així com un aspecte fonamental en la política de vinculació amb la societat. 

Scroll a l' inici