Ètica i compliment

Normes ètiques

Codi Ètic
Procediment del Canal Ètic
Procediment de la gestió dels conflictes d' interessos
Política del Canal Ètic

Contacte canal ètic

Contacte canal ètic

Polítiques

Prevenció de la Comissió de Delictes
Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme
Política de Competència
Protecció de Dades
Seguretat de la Informació
Contra la corrupció i el frau
Regals i Hostaleria
Donacions i Patrocinis
Relacions amb Funcionaris Públics i Entitats Privades
Compliment
Estatut de la Funció de Compliment
Reglament dels Òrgans de la Funció de Compliment
Estatut de la Funció d' Auditoria Interna
Sostenibilitat
Control i gestió de riscos
Financera
Fiscal
Atenció al client
Recursos humans
Igualtat i diversitat
Política Integrada de Qualitat, Medi ambient i Seguretat en el Treball
Scroll a l' inici