Responsabilitat Social Corporativa

RSE, clau en l'estratègia del Grup SICOR

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) d'El Corte Inglés i, en conseqüència, el Grup SICOR,és un element essencial en les seves estratègies de gestió. S'entén com un factor de competitivitat, així com un aspecte fonamental en la política de vinculació amb la societat. 

Com a empresa responsable, al GRUP SICOR ens comprometem a seguir avançant cap ala sostenibilitat per crear un entorn basat en la cura i la protecció del medi ambient en particular i del Planeta en general. 

Des dels nostres inicis, i seguint pautes clares d'actuació, s'ha desenvolupat un concepte d'integritat en el negoci, així com el respecte i la promoció del bé comú, centrat en quatre pilars:

Prioritat de la satisfacció del client com a raó de ser de l'empresa.
Implicació de la plantilla en el negoci.
Estabilitat i col·laboració amb els proveïdors.
Integració en la comunitat i l'entorn, participant en les teves inquietuds i esdeveniments.

Com totes les societats d'El Corte Inglés, des del Grup SICOR busquemuna relació fluida i permanent amb els nostres grups d'interès, que al seu torn també són socialment responsables: 

Comunitat empresarial

Intercanviem coneixements i experiències amb associacions i entitats empresarials.

Institucions

Contacte permanent amb les institucions governamentals a nivell local, regional i nacional per construir una societat millor. 

Líders d'opinió

Treballem les relacions amb els mitjans de comunicació, prescriptors, influencers i analistes per transmetre els nostres missatges de manera més ràpida i eficaç. 

Socis comercials

Marques i empreses de confiança amb les quals tenim una relació a llarg termini per treballar en sintonia, compartint valors.

Societat

Estem al costat de les comunitats locals, ONG, institucions acadèmiques o associacions socials, entre d'altres, per seguir creixent junts des de l'àmbit més social.

Clients

Tant els clients privats com les empreses són l'essència i la prioritat del Grup SICOR.

Capital

Les entitats naturals, jurídiques i d'interès de capital ens permeten seguir avançant de manera sostenible. 

Empleats

El nostre equip de professionals ens converteix en qui som avui.

Suport al Pacte Mundial de les Nacions Unides

La Política de Responsabilitat Social Empresarial d'El Corte Inglés, així com les empreses del seu Grup, es basa en una sèrie de compromisos adquirits pel Consell d'Administració. Per això, des del Grup SICOR promovem el treball d'El Corte Inglés, adherit al Pacte Mundial de les Nacions Unides,que es tradueix en assumir com a propis diversos principis ètics i de respecte, relacionats amb els drets humans, laborals, ambientals i anticorrupció. Aquests principis s'integren en aquest codi internacional. 

Així mateix, altres iniciatives d'El Corte Inglés a les quals donem suport, són, d'una banda, la participació, des de l'any 2008, en el projecte BSCI (Business Social Compliance Initiative) i, d'altra banda, pertanyents a l'Associació de Comerç Exterior de l'FTA, la finalitat de la qual és un "Comerç amb Causa", en línia amb la sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

Altres compromisos socials

La implementació d'una Carta de Compromís amb els proveïdors com a codi ètic d'actuació i confiança mútua.

Integració en iniciatives internacionals que busquen un estàndard de garantia de respecte als drets humans i laborals, amb l'objectiu principal d'avançar en el compliment de la responsabilitat social en la cadena de subministrament.

La ratificació dels Drets de l'Infant i dels Principis Empresarials d'UNICEF (Fons de les Nacions Unides per a la Infància) com a formalització del compromís actiu amb els drets de la infància i la joventut.

L'adopció del Codi Ètic Mundial per al Turisme, desenvolupat per l'Organització Mundial del Turisme, agència de les Nacions Unides.

I el compromís de treballar pels Objectius de Desenvolupament Sostenible adoptats el 25 de setembre de 2015 a l'Assemblea de les Nacions Unides.

Tots aquests compromisos s'alineen amb el model de negoci d'El Corte Inglés i les empreses del Grup, centrats en els següents aspectes:

Equip compromès.
Compromís amb el client.
Compromís amb la cadena de valor.
Compromís amb el Medi Ambient.
Compromís amb la Societat.

Segell "responsable" de The English Court

Les accions de Responsabilitat Social Corporativa del Grup SICOR compten amb el Segell"Responsablement" d'El Corte Inglés,que va néixer per associar totes les activitats de comunicació i RSC realitzades a l'empresa, donant així visibilitat a les bones pràctiques.

Scroll a l' inici