SICOR Seguridad aconsegueix dues noves i importants adjudicacions a Madrid: Metro i EMT

SICOR Seguridad ha sigut l'empresa adjudicatària de dues importants licitacions relacionades amb la prestació de Serveis de Vigilància i Seguretat a Madrid.

La companyia del Grup SICOR ha començat a prestar el servei aquest passat mes de desembre tant en Metro de Madrid com en EMT Madrid.

El Servei de vigilància per a la seguretat en la Xarxa de Metro, adjudicat a SICOR Seguridad El Corte Inglés, S.L., és el corresponent al Lot 4 l'import del qual ascendeix a 43.127.337,38€ (IVA exclòs).

La durada del contracte serà per 48 mesos amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos més.

La plantilla assignada al servei de METRO està composta per més de 250 vigilants i més de 20 comandaments intermedis per prestar un servei de seguretat de qualitat a tots els usuaris de les diferents línies que componen el Lot 4 adjudicat: línia 1, amb 25 estacions, línia 6, amb 16 estacions i línia 11 amb 7 estacions.

Quant a l'adjudicació d'EMT Madrid, el lot adjudicat a SICOR Seguridad El Corte Inglés, S.L., ha sigut el Lot 2 per un import de 4.411.119,60€ (IVA exclòs), amb una durada de 24 mesos, prorrogable 12 mesos més.

El servei, objecte del contracte, comptarà amb més de 50 vigilants per a cobrir les línies nocturnes d'autobusos, la Seu Central de l'EMT, el turístic Servei del Telefèric i els aparcaments de l'entitat.

SICOR Seguretat, és l' empresa de seguretat del Grup El Corte Inglés, des de la qual es donen respostes integrades i personalitzades a qualsevol necessitat de Seguretat que els clients puguin tenir en l' àmbit personal o empresarial.

Pot llegir més sobre aquesta notícia aquí i informar-se sobre tots els serveis de la nostra companyia a la nostra web.

Grup SICOR continua creixent!

Scroll a l' inici