establiments nets

4 claus per mantenir els establiments nets i desinfectats en temps de COVID-19

La neteja és un factor fonamental que determina la qualitat de vida, una cosa que ha esdevingut rellevant a causa de la situació actual marcada per la COVID-19. Davant d'aquest escenari, cada vegada ens trobem amb establiments cada vegada més nets que dissenyen mesures específiques per desinfectar els espais amb èxit.

Des del Grup SICOR,passant per SICOR Comprehensive Cleaning,especialitzada en serveis de neteja i manteniment, oferim una sèrie de recomanacions perquè qualsevol tipus d'establiment pugui prestar els seus serveis de forma segura, garantint la salut i el benestar de clients, empleats o proveïdors:

Elaborar un pla de neteja per mantenir nets els establiments  

El primer pas és dissenyar un pla per definir quins llocs s'han de netejar (per exemple, en zones desotriades durant 7 dies o més, només cal fer una neteja rutinària) o com desinfectar les zones, tenint en compte el tipus de superfície i prioritzant les que s'utilitzen més habitualment. És important indicar en aquest pla els recursos i equips de neteja que es necessitaran.

Implementar mesures del pla

Una vegada aprovat el pla de neteja, s'hauran d'implementar les mesures posades en marxa. Entre elles, no falta la pre-neteja amb aigua i sabó de superfícies brutes abans de desinfectar-les.

Per poder desinfectar de manera òptima, és imprescindible disposar de productes de neteja de la COVID-19,homologats per l'Agència de Protecció Ambiental (EPA). No només hem d'assegurar-nos que aquests productes són adequats per a l'ús que volem donar-vos, també és important seguir les instruccions del fabricant, que es troben a l'etiqueta del producte, per al seu correcte ús. 

Línies d'actuació davant persones amb coronavirus

Es pot donar el cas que una persona malalta de COVID-19 hagi estat a la propietat. Com reaccionar al respecte? Les zones utilitzades per aquesta persona han d'estar tancades i obrir les portes i finestres exteriors. Es recomana esperar 24 hores abans d'iniciar la neteja o desinfecció.

Passat aquest temps, es poden netejar totes les zones en què s'ha quedat la persona malalta i; si és necessari i sempre que no hi hagi més persones a l'interior, el lloc s'ha de aspirar utilitzant un aspirador amb bossa i filtre d'aire d'alta eficiència per a partícules. A continuació, es desinfecten els espais per reobrir-los i utilitzar-los.

Revisa el pla  

A més de continuar amb la neteja i desinfecció del dia a dia, és recomanable revisar el pla de neteja amb freqüència per valorar; sobretot, la disponibilitat dels productes que s'utilitzen.

A SICOR Comprehensive Cleaning analitzem les necessitats dels nostres clients per aconseguir uns nivells de neteja òptims. Oferim serveis a mida amb una atenció personalitzada i una resposta ràpida i eficaç. 

Scroll a l' inici