La Seguretat Privada serà fonamental per adaptar la societat a la nova normalitat

A poc a poc, Espanya comença a veure amb esperança els resultats de la quarantena per aïllar els casos de Coronavirus (COVID-19), gràcies en part a la seguretat privada. En l'últim mes s'ha reduït dràsticament la temible corba de contagis i, tot i que no hem pogut abaixar la guàrdia, és evident que s'estan creant les condicions per fer gradualment la transició a l'estat de 'nova normalitat' que viurem fins que es trobi una cura o, almenys, hi hagi un tractament eficaç per alleujar la malaltia. 

Els ciutadans, per tant, encara estan esperant un camí una mica llarg en el qual les mesures d'higiene i higiene hauran de mantenir-se a l'ordre del dia. Un cop finalitzi l'estat d'alarma a finals de juny, hauran desaparegut les restriccions més importants a tot el territori nacional,   però caldran certs protocols enespais públics i privats per evitar la possibilitat d'unrebrot indesitjable del coronavirus que pràcticament ens retorni a la mateixa casella de sortida el 14 de març. 

I, com ha passat durant els pitjors dies de la pandèmia, tant l'aplicació de la llei pública com la privada seran actors clau perquè aquesta transició a la 'nova normalitat' es produeixi en condicions òptimes. De fet, per la part que ens correspon, des del Grup SICOR volem destacar lesvaloracions que l'Observatori iSectorial de Seguretat Privada ha realitzat sobre el paper quejugarà el nostre sector,  en aquestes dates tan importants, a l'hora de consolidar un entorn saludable i responsable per a tota la ciutadania.  

Davant el nou context, adaptació i preparació 

La realitat és que a curt termini res no serà igual que abans, perquè encara trigarà mesos abans que no s'hagin d'aplicar les mesures cautelars excepcionals. Per tant, la seguretat privada s'ha de consolidar com un mecanisme eficaç per garantir el control i el compliment de tots aquests aspectes; que també augmentarà la demanda d'aquest servei després dels tres mesos durs que han viscut els seus professionals. 

En concret, l'Observatori Sectorial destaca tres aspectes en què l'aportació de seguretat privada serà essencial per a la seva formació i que, a més, pot ajudar de manera decisiva a reactivar i repulsar l'ocupació dins del sector:  

  • En el control de paràmetres establert perles autoritatssanitàries, com la temperatura o elsnivells d'accés a les instal·lacions. En tractar-se d'activitats de risc, tots aquests processos s'han de dur a terme en el marc normatiu i amb les màximes garanties de protecció per als treballadors implicats, així com la seguretat en el tractament de les dades privaa dos dels usuaris.   
  • En l'extrapolació de mesures,devalidesa provada en xarxes de transport i supermercats i sempre que sigui possible a nivell legal i organitzatiu,   per limitar l'accésals   espais i complir amb les normes de distanciament entre usuaris. En aquest sentit, caldrà seguir els estrictes principis recollits en l'article 41 de la Llei de Seguretat Privada, adaptant-los a zones molt variades com platges, parcs o zones d'asyet. De fet, atesa la seva amplitud, és probable que les autoritats competents autoritzin i exigeixin ales autoritats privadesque actuïn com a serveio suport complementari a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.  
  • Finalment, però no menys important, laimplantació de nous serveis en sectors especialment afectats per aquesta crisi sanitària. Aquests inclouen esforços per enfortir i augmentar la visibilitat dels seus sistemes de protecció, per garantir la plena seguretat i tranquil·litat ciutadana. Exemples d'aquests poden ser esdeveniments d'oci i esport, activitats de centres culturals i del sector turístic, etc. A més, per la seva rellevància, serà recomanable comptar amb el suport legislatiu i econòmic dels poders públics competents.  

Requisits de Seguretat Privada per dur a terme la seva tasca adequadament 

Davant d'aquesta situació, l'Observatoriio Sectorial exigeixel compliment de dos aspectes fonamentals per poder oferir aquest servei amb totes les garanties: 

  • Que els poders públics facin tots els esforços en el seu poder, dins de les seves competències i de la legalitat vigent, per facilitar al sector de la seguretat privada l'execució de les seves funcions,amb el màxim abast i nivelld'eficàcia possibles. 
  • Que es posin en marxa les mesures precises perquè el sector ofereixi els seus serveis de seguretat adaptats a les necessitats d'aquest temps, rebutjantles preguntes pessimistes que determinades organitzacions estan duent a terme per qüestionar l'adequació de l'adopcióper part dels vigilants de seguretatd'aquestes noves funcions. En aquest sentit, és fonamental insistir en la importància de preservar i potenciar tant la seguretat com la salut de tots els ciutadans. 

En definitiva, en una situació difícil per a tothom com la que ens trobem, és fonamental entendre el valor del paper que la seguretat privada vol assumir per ajudar la societat.  Un problema de salut pública tan important com aquest requereix la col·laboració d'tod@s i el nostre sector ha de ser essencial perquè els ciutadans facin la transició a la nova normalitat d'una manera totalment segura. Per això, demana la col·laboració de les autoritats competents per fomentar la seva intervenció, així com crear un entorn en el qual puguin dur a terme i repulsar la seva tasca de la manera més efectiva, saludable i jurídica possible. 

Scroll a l' inici